Michal Borek

Doklady k provozování živnosti

Živnostenské oprávnění Oprávnění TIČR TIČR - Příloha Osvědčení 50/78 sb. §8 Osvědčení 50/78 sb. §9 Osvědčení 50/78 sb. §9 - Příloha Seminář DEHN Certifikát OEZ Certifikát Galaxy