Michal Borek

Revize el. zařízení podle ČSN 33 1500

Lhůty pravidelných revizí stanovené podle prostředí

Druh prostředí

podle ČSN 33 0300

Vnější vlivy

podle ČSN 33 2000-3

Lhůty

v rocích

Základní, normální

Normální (AA4, AB5, BC2 a XX1 pro ostatní)

5

Studené, horké, vlhké, se zvýšenou korozní agresivitou, prašné s prachem nehořlavým, s biologickými škůdci

AA2, AA6, AB1, AB2, AB6 až AB8, AE6, AK2, AL2

3

Mokré, s extrémní korozní agresivitou

AD2 až AD8, AF4

1

S otřesy, pasivní s nebezpečím požáru nebo výbuchu

AG2, AG3, BE2, BE3

2

Venkovní, pod přístřeškem

umístěné venku pod přístřeškem (vně budovy-může být AB1 až AB3, AB6 až AB8+AD3 až AD5+ostatní vlivy podle místní situace)

4

Lhůty pravidelných revizí stanovené podle prostředí

Umístění elektrického

zařízení

Využítí a konstrukce budovy

podle ČSN 33 2000-3

Lhůty

v rocích

prostory určené ke shromažďování více než 250 osob

BD3, BD4

2

Zděné obytné a kancelářské budovy

BD1

5

Rekreační střediska, školy, mateřské školy, jesle, hotely a jiná ubytovací zařízení

BA2, BD4

3

Objekty nebo části objektů provedené ze stavebních hmot stupně hořlavosti C2, C3 (dle ČSN 730823)

CA2

2

Pojízdné a převozné prostředky

1

Prozatímní zařízení staveniště

0,5

Revize spotřebičů podle ČSN 33 1600 ed.2

Skupiny spotřebičů

A

Spotřebiče poskytované formou pronájmu dalšímu uživateli

B

Spotřebiče používané ve venkovním prostoru (stavby, zemědělství)

C

Spotřebiče používané při průmyslové a řemeslnné činnsoti ve vnitřních prostorech

D

Spotřebiče používané ve veřejně přístupných prostorech (školy, hotely atd.)

E

Spotřebiče používané při administrativní činnosti

Lhůty pravidelných revizí

Skupina

Třída ochrany

Nepřipevněné spotřebiče, držené v ruce a prodlužováky

(v měsících)

Ostatní nepřipevněné spotřebiče

(v měsících)

A

Před vydáním provozovateli nebo uživateli a dále podle skupiny jejich užívání

B

I

3

6

B

II a III

6

6

C

I

6

24

C

II a III

12

24

D

I a II a III

12

24

E

I a II a III

12

24