Michal Borek

Revize

Nabízím provedení revizí:

- Elektro a hromosvodů v objektech třídy A, do 1000 V

- Revize spotřebičů a ručního nářadí

- Revize elektrických strojů a zařízení

- Měření intenzity umělého osvětlení

- Při měření používám převážně výrobky firmy Megger

Megger MFT 1835

Kdy provádět revize:

- Výchozí revize na nově zbudovaná zařízení

- Pravidelné revize po uplynutí lhůty dle ČSN 33 2000-3 a ČSN 33 2000-5-51

- Odstranění závad elektroinstalace

- Mimořádné revize hromosvodu po zásahu bleskem